คลังเก็บผู้เขียน: กรรณิกา พันธ์คลอง

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อการรับการรับรองมาตรฐาน ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 (ป.วิอาญา) รุ่นพิเศษ 2/2567

สมาคมจิตวิทแนวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อการรับการรับรองมาตรฐาน ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 (ป.วิอาญา) รุ่นพิเศษ 2/2567

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “๗๒ พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข”

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระรา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “๗๒ พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข”

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทนาศาสตร์ศึกษา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทนาศาสตร์ศึกษา

การคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจำปี 2566 และขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจำปี 2 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน การคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจำปี 2566 และขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2567

 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2567

การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566

ด้วยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่ง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการึกาา หลักสูตร กรณีความผิดทางวินัยและกาดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2567 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการึกาา หลักสูตร กรณีความผิดทางวินัยและกาดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2567 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญชวนเข้าร่วมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญชวนเข้าร่วมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17

ประชาสัมพันธ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบสัมผัสได้

บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด ม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบสัมผัสได้

สำนักงานคะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เผยแพ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สำนักงานคะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์