ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

แบ่งการรับสมัครเป็น 2 ระดับ ดังนี้

  1. ระดับปริญญาโท
  2. ระดับปริญญาเอก

ดูรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rcim.in.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 09 2442 8000

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร