คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. สพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้าร่วมการเตรียมเปิดใช้ระบบจับคู่ครูคืนถิ่นเป็นของขวัญวันครูเพื่อลดทุจริตกระบวนการขอย้ายกลับภูมิลำเนา

(10 มกราคม 2567) นายอภิชัย เสนาโยธี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา) เข้าร่วมเปิดตัวระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System (TMS) ในการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อมอบให้เป็นของขวัญแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันครู ปี 2567 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดำเนินการ โดยเฉพาะประเด็นของ ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นนั้น ครูต้องสามารถโยกย้ายกลับภูมิลำเนาได้ด้วยความโปร่งใส ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง ปัจจุบันสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้พัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความชัดเจน และยืดหยุ่นตามแต่ละกรณี รวมทั้ง มีการใช้บทลงโทษอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการเรียกรับผลประโยชน์ในการโยกย้ายหรือแต่งตั้ง รวมทั้งได้พัฒนาระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System (TMS) ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับการดำเนินการย้ายกรณีปกติในรูปแบบของการย้ายสับเปลี่ยน ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างในการทุจริตระหว่างกระบวนการขอย้ายอีกด้วย นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 3/2567) เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทาง

และวิธีดำเนินการย้ายผ่านระบบดิจิทัลในรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการลดขั้นตอน ลดเอกสาร อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกให้ครูย้ายกลับภูมิลำเนาได้ง่ายขึ้นด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง เพื่อให้ทุกโรงเรียน

ได้มีบุคลากรซึ่งเป็นคนในพื้นที่เข้ามาทำการสอน โรงเรียนได้ครูครบชั้น และครูมีความสุขกับการสอน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การย้ายสับเปลี่ยน คือ การย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครอง ซึ่งเป็นการย้ายผู้ดำรงตำแหน่งครูด้วยกัน ที่ทำการสอนในสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาหลักตรงกัน เพื่อไปดำรงตำแหน่งเดิมในต่างสถานศึกษาที่เป็นภูมิลำเนาของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยน ภูมิลำเนาของบิดาและหรือมารดา หรือภูมิลำเนาของคู่สมรส และเป็นการย้ายในส่วนราชการเดิม ผ่านระบบ TMS โดยภูมิลำเนาของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยน รวมถึงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของบิดาและหรือมารดาของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยน หรือ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของคู่สมรสของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนเท่านั้น และสถานศึกษารับย้ายต้องมีอัตรากำลังสายงานการสอนในภาพรวมไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ด้าน นายอภิชัย เสนาโยธี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวด้วยว่า จากการร่วมประชุมเพื่อเปิดระบบ ฯ ดังกล่าวนั้น ในระยะเริ่มต้น สำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้จัดทำระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System (TMS) ซึ่งมีทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://tms.otepc.go.th และแอพพลิเคชั่น TMS ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง android และ ios เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยผู้ที่ต้องการยื่นขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS จะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัว วิชาที่สอน ระบบจะดำเนินการจับคู่กับครูที่มีคุณสมบัติตรงกันที่กรอกข้อมูลเข้ามาในระบบ จึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการย้ายกรณีปกติได้ และในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบสำหรับการย้ายทุกกรณีให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ครูสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดใช้งานระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System (TMS) มอบให้เป็นของขวัญวันครู ปี 2567 เพื่อให้ครูได้ยื่นคำขอร้องย้ายสับเปลี่ยนได้ในช่วงระหว่างวันที่ 16 – 31 มกราคม 2567 ที่จะถึงนี้

#ศธ. #สพฐ_องค์กรคุณภาพ_สร้างคนดี_มีความสุข#OBEC_One_Team#เรียนดีมีความสุข#PR#OBEC#ขอนแก่นเขต2#สพฐ. #การศึกษา#ทำดีทำได้ทำทันที#นักประชาสัมพันธ์#PROBEC

กรรณิกา พันธ์คลอง

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพป.ขอนแก่น เขต 2 (KK2)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน PR KK2, ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร