songsame
songsame
2
2
4
4
nogif67
nogif67
โปรไฟล์เว็บ
โปรไฟล์เว็บ
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
 
Shadow

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 นำผู้บริหารและบุคลากรบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(27 มิถุนายน 2567) นายอภิชัย เสนาโยธี ผู […]

สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินภายนอก รอบ 5

(21 มิถุนายน 2567) ที่โรงเรียนบ้านภูเหล็ […]

ครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและนักวิจัยการศึกษาระดับเชี่ยวชาญสูตรที่ 1 ผู้อำนวยการนักวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญสมัครอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริ […]

โครงการเสริมพลังการทำความดีและการนำตนเองเพื่อเฉลิมพระเกีนรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วย สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย […]

สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดอบรม “การพัฒนาเสริมสร้างวินัยและการวางแผนทางการเงิน” ติดอาวุธทางปัญญา เสริมสร้างวินัยทางการเงิน

(21 มิถุนายน 2567) นายอภิชัย เสนาโยธี ผู […]

สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดอบรม “การพัฒนาเสริมสร้างวินัยและการวางแผนทางการเงิน”ติดอาวุธทางปัญญา เสริมสร้างวินัยทางการเงิน 

(21 มิถุนายน 2567) นายอภิชัย เสนาโยธี ผู […]