โครงสร้างหน่วยงาน การบริหารงาน สพป.ขอนแก่น เขต 2

โครงสร้างหน่วยงาน

คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการ กตปน
คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา