ติดต่อเรา

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
  ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
 • อำนวยการ 043-272818 043-273774 fax 043-273774
 • การเงินและสินทรัพย์ 043-274204
 • นโยบายและแผน 043-274179
 • บริหารงานบุคคล 043-274036
 • กลุ่มนิเทศติดตามฯ 086-4581936
 • ส่งเสริมการจัดการศึกษา 043-272685
 • พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 088-065-6507)
 • กฎหมายและคดี ผู้อำนวยการกลุ่ม (099-209-7187)
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • webmaster 086-8567270 e-mail: ictkk2@gmail.com