สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญนักเรียน​ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดงานเขียน “เทิดพระคุณของแม่”

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญนักเรียน​ นิสิต […]

สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. –ช.พ.ส. กรณีพิเศษ 72 วัน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เปิดรับครูและบุ […]

ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเรียนรู้ฝึกทักษะ Coding & Robot การแข่งขัน Robot Unplugged และการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันนานาชาติ AI Super Track Race (WRC 2024)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพ

ด้วยชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรร […]

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (รูปแบบออนไลน์) และเข้าร่วมโครงการปลูกฝังด้านความปลอดภัยในชีวิตให้กับผู้เรียน ประจำปี พ.ศ. 2567

ศธจ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบ […]

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2567

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขอเชิญชวนเด็กและเย […]