ครม.อนุมัติงบกลางจ้างนักการภารโรง สพฐ.ทำสัญญาจ้างภายใน 30 เม.ย.นี้

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมประสานภารกิจกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ครั้งที่ 13/2567ว่า ตนขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 618,795,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง จำนวน 13,751 อัตรา ระยะเวลา 5 เดือน เพื่อปฏิบัติงานในเดือน พ.ค.-ก.ย.2567 ตามที่ ศธ.เสนอเพื่อให้มีนักการภารโรงครบทุกโรงเรียน ส่วนในปี 2568 ครม.ได้อนุมัติงบประมาณปี 2568 จำนวน 25,370 อัตรา รวมเป็นเงินกว่า 2,739,960,000 บาท ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

“สพฐ.จะแจ้งบัญชีจัดสรรนักการภารโรงไปยังเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนจัดสรรต่อไปให้โรงเรียน คาดว่าโรงเรียนจะสามารถสรรหาและทำสัญญาจ้างได้ภายใน 30 เม.ย.นี้ ซึ่งผมคิดว่าผู้ที่จะเข้ามาเป็นนักการภารโรงควรยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและหากผ่านการเรียนหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.) และมีความรู้ด้านช่างมาด้วยก็จะดี เพราะคนที่จะเข้ามาเป็นภารโรงเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกของโรงเรียนและควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกสิ้นเดือน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาว่าจะจ้างต่อในปี 2568 หรือไม่ด้วย” รมว.ศึกษาธิการกล่าว

พล.ต.อ.เพิ่มพูนกล่าวอีกว่า นอกจากนี้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ สพฐ.ได้รายงานถึงการยกระดับโครงการประเมินผลนักเรียนระหว่างประเทศ หรือ PISA ซึ่งถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก สพฐ.ยังรายงานผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน และการดำเนินการพัฒนาของนักเรียนชั้น ป.4-6 และ ม.1-ม.6 สังกัด สพฐ. จำนวน 511,711คน พบว่า นักเรียนต้องการให้โรงเรียนพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนอย่างมีความสุขและความปลอดภัยในโรงเรียน อาทิ การเข้าแถวหน้า เสาธง ค่ายธรรมะ เป็นต้น ส่วนเรื่องห้องน้ำโรงเรียน ต้องการให้มีการปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน จึงได้มอบให้ สพฐ.ปรับปรุงห้องน้ำให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *