>>โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถารศึกษาบรรจุใหม่

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 26 คน และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2คน รวม 28 คน เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ สมรรถนะด้านวิชาการ ด้านทักษะการเรียนรู้ ภาพกิจกรรม เว็บไซต์อบรม
ภาพกิจกรรม ดูเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กระดานข่าวด่วน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร