ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
– mail:
– Facebook:
– โทร:043-273774fax 043-273774
– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  043-273774 fax 043-273774
-กลุ่มอำนวยการ  043-272818
– กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 043-274204   Fax 043-274204
– กลุ่มนโยบายและแผน 043-274179
– กลุ่มบริหารงานบุคคล  043-274036
– กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 086-4581936
– กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  043-272685
– กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
– กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ฯ DLICT 086-4581936  ( 086-8567270)
– กลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี
– หน่วยตรวจสอบภายใน
– ติดต่อ webmaster   086-8567270  e-mail: ictkk2@gmail.com