>สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

วันที่ 19 สิหาคม 2566 นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยอนุกรรมการ ทีมบริหารเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน “ครูผู้ช่วย” กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปีพ.ศ. 2566 ภาค ก และ ข สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าสอบในความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใส ตามเจตนารมณ์ “องค์กรคุณภาพและธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ สนามสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2566 สพป.ขอนแก่น เขต 2

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร