ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานมหกรรมวิชาการนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 2

ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานมหกรรมวิชาการนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 2

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00น. นำโดยดร.สุเนตร์ ทองโพธิ์, นางสาวดวงใจ ถวิลไพร และดร.อุดมพร กันทะใจ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมวิชาการนักเรียน ณ ห้องประชุมศิริภิรมย์ สพป.ขอนแก่น เขต 2

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร