>คู่มือบริการประชาชน สพป.ขอนแก่น เขต 2

      1. การขอหนังสือรับรองเงินเดือนประกอบการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.)

    2. การขอหนังสือรับรองเงินเดือนประกอบการกู้สวัสดิการเงินกู้ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน

    3. การขอหนังสือรับรองเงินเดือนประกอบการขอมีบัตรเครดิต ซื้อรถ ค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน ทำหนังสือเดินทางและอื่น ๆ

    4. การขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อค้ำประกันผู้ต้องหา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน pages คั่นหน้า ลิงก์ถาวร