>>การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 จำนวน 2 อัตรา รายละอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กระดานข่าวด่วน, ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร