>>การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอแจ้งข้าราชการครู ที่ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ระหว่างวันที่ 11-31 มกราคม 2567 (15 วันทำการ) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ตรวจสอบการยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูในสังกัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยเคร่งครัด แล้วรวบรวมเอกสารหลักฐานของข้าราชการในสังกัดที่มีความประสงค์ขอย้าย ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 หากพ้นกำหนดถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, สอบบรรจุแต่งตั้ง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร