ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 นำบุคลากรในสังกัด ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งใน “โครงการตักบาตรทำบุญ เพิ่มพูนทานบารมี” ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

(7 มิถุนายน 2567) นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2) เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 9 รูปใน “โครงการตักบาตรทำบุญ เพิ่มพูนทานบารมี” ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วย นายทินกร ชาทอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ผู้บริหารกลุ่ม ข้าราชการ บุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 2 และมี นายเรวัตร สมาธยานนท์ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองมัญจา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีเข้าร่วมในพิธี ฯ

นายอภิชัย เสนาโยธี กล่าวว่า พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งใน “โครงการตักบาตรทำบุญ เพิ่มพูนทานบารมี” ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ดังวิสัยทัศน์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ที่ว่า“องค์กรคุณภาพและธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และข้าวสารอาหารแห้งบางส่วนจากการตักบาตรในวันนี้ จะได้นำไปมอบให้กับครอบครัวของนักเรียนที่มีความขาดแคลน ถือเป็นการลดภาระผู้ปกครอง และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย