สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

(3 มิถุนายน 2567) ที่หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นายไพฑูรย์ ชาวโพธิ์ นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2) พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานและข้าราชการในพื้นที่เข้าร่วม พร้อมกันนี้ที่ห้องประชุมอำเภอมัญจาคีรี นายทินกร ชาทอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วยประธานศูนย์อำเภอ ประธานศูนย์เครือข่าย คณะผู้บริหารและคณะศึกษานิเทศก์ อำเภอมัญจาคีรีเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ช่วงเย็นของอำเภอมัญจาคีรีด้วย

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 2 มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ฯ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 49 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล