บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่บิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ

  โดย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม ๒๕๖๗ และบิ๊กซี เป็นภาคเอกชนรายเดียว ที่ได้รับเป็นผู้แทนจำหน่ายเข็ม ฯ จำนวน 100,000 เข็ม สำหรับจำหน่ายให้แก่ประชาชนเพื่อใช้ประดับและเก็บไว้เป็นที่ระลึก ในราคาเข็มละ 300 บาท โดยนำเงินรายได้ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สำหรับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ ฯ ได้จัดทำโดยช่างฝีมือผู้มีความชำนาญ จัดทำด้วยความประณีต ละเอียดอ่อน สวยงาม สมพระเกียรติ และมีคุณค่า เหมาะสำหรับเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้

          สามารถซื้อเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ บิ๊กซี Call Center โทร. 1756