เริ่มต้นฤดูฝน ปี พ.ศ. 2567

สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอให้สถานศึกษาเตรียมตัว และมีแนวทางเพื่อรับมือกับฤดูฝนและภัยที่จะมากับฤดูฝน

#เรียนดีมีความสุข#จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน#ทำดีทำได้ทำทันที

#KK2NEWS#ขอนแก่นเขต2#ฤดูฝน#ภัยที่มากับฝน#สพฐ#ศธ