สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญนักเรียน​ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดงานเขียน “เทิดพระคุณของแม่”

📌สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญนักเรียน​ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดงานเขียน #เทิดพระคุณของแม่ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย เรียงความ บทกลอนและเรื่องสั้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเทิดพระคุณของแม่

#ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

#หมดเขตภายในวันที่25มิถุนายน2567

#สอบถามรายละเอียดโทร.0-2241-2841,0-2241-5125

#ส่งผลงานเรียงความ

E-mail : infogit.ncswt001@gmail.com

#ส่งผลงานบทกลอน

E-mail : infogit.ncswt002@gmail.com

#ส่งผลงานเรื่องสั้น

E-mail : infogit.ncswt003@gmail.com

#สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

#ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ประจำปี2566