สพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้าร่วมการประชุม “มอบนโยบายการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567” ผ่านรูปแบบ Online

วันนี้ (23 เมษายน 2567) เวลา 13.30 น. นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2) พร้อมด้วย นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ นายทินกร ชาทอง นายสีดา เทียบอุ่น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ข้าราชการและบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานศูนย์ ฯ และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุม และมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช นายพัฒนะ พัฒนทวีดล นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ร่วมมอบนโยบาย ฯ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จากอาคารพลับพลา 6 ชั้น 6 ห้องประชุมฉัตรแก้ว โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นายอภิชัย เสนาโยธี กล่าวว่า พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มีความห่วงใยนักเรียนจึงได้จัดการประชุมในวันนี้ขึ้น โดยได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 “เรียนดี มีความสุข” นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ร่วมกล่าวแสดงความห่วงใยครูและนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน พร้อมด้วยการมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ “ลดภาระครู ลดภาระนักเรียน และลดภาระผู้ปกครอง” ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. และการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานตามนโยบายฯ “OBEC ONE TEAM”

นายอภิชัย เสนาโยธี กล่าวอีกว่า นอกจากการมอบนโยบายของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. และ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. แล้ว ที่ประชุมโดยผู้บริหาร สพฐ. ได้ร่วมมอบนโยบายสำคัญ ๆ ก่อนการเปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นนโยบายที่ทางเขตพื้นที่จะต้องนำลงสู่การปฏิบัติ ดังนี้ (1) การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู การยกระดับผลการประเมิน PISA ระบบการแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn) ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) การจัดการศึกษาเรียนรวม การวัดผลและเทียบโอน นำเสนอโดย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. (2) การสอบครูผู้ช่วย การลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา การจ้างนักการภารโรง การพัฒนาภาษาอังกฤษ โดย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. (3) การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน กิจกรรมพิธีไหว้ครู Soft Power อาหารกลางวันโรงเรียนขยายโอกาส โดย นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. (4) การปรับภูมิทัศน์ การปรับปรุชอมแซมห้องน้ำโรงเรียน โรงเรียนคุณภาพ โดย นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. (5) การเรียนรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) โดย นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.

PR KK2 : ภาพ/ ข่าว

สพป.ขอนแก่น เขต 2

📌 ลิงก์ Canva นำเสนอของผู้บริหารระดับสูง สพฐ.

*****************

1. เลขาธิการ กพฐ.

ลิงก์ : https://www.canva.com/…/hETNP0Gf86ERZcsYfQTZAA/view…

2. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

ลิงก์ : https://www.canva.com/…/bADQfeRQotDjdsmpkruSBw/view…

3. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล

ลิงก์ : https://www.canva.com/…/DAG…/DqUMIZFUzV9KTvNvpoiugg/edit

4. นายธีร์ ภวังคนันท์

ลิงก์ : https://www.canva.com/…/T9xlaVKAMaLBI9NIKf-_3g/edit…

5. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง

ลิงก์ : https://www.canva.com/…/DAG…/Xxtg1u9YECN63JEWfVMNtA/edit

6. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์

ลิงก์ : https://www.canva.com/…/DAG…/-Kzi8nM5dEeK5K_u1HoxeA/edit

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *