สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. –ช.พ.ส. กรณีพิเศษ 72 วัน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เปิดรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวเมื่อสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย โดยมีการเปิดรับสมัครทั่วประเทศในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2567 (รวม 72 วัน) พร้อมทั้งลดเงินค่าสมัคร และลดการเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา