ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ยืนยันการจัดสอบครูผู้ช่วย ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ. กำหนด

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2567) ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2) ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 กล่าวถึงการจัดสอบในครั้งนี้ว่า ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ. กำหนด

สำหรับการดำเนินการคัดเลือก ฯ ในครั้งนี้ สพป.ขอนแก่น เขต 2 มีผู้สมัครสอบจำนวนทั้งสิ้น 44 คน เข้าสอบ 41 คน ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์/ คอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 9 คน กลุ่มวิชาเอกพลศึกษาจำนวน 8 คน กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 5 คน กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 คน กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย/ การศึกษาปฐมวัย/ อนุบาลศึกษา จำนวน 14 คน วันที่ 4 พฤษภาคม การสอบข้อเขียน ภาค ก (วิชาความรอบรู้ และวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู) และ ภาค ข (วิชา ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาและความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก) และสอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน 41 คน