ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (NARIT Science Week 2024)

ด้วยในวันที่ 18 สิงหาคม 2567 เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

(องค์การมหาชน) (สดร.) กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (NARIT Science Week 2024) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบรรยากาศและความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งสร้างความตระหนักและความเข้าใจต้องทางวิทยาศาสตร์สู่สาธารณะ

จึงได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 18 สิงหาคม 2567 ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

1. อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

2. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

3. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

4. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา

5. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ขอนแก่น

ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการดาราศาสตร์ ชมท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล และกิจกรรมดาราศาสตร์อีกมากมาย

ผู้ที่สนใจเข้าชมกิจกรรมต่าง ๆ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์

โทรศัพท์ 0 5312 1268 – 9 ต่อ 305 (ปิยวัฒน์)

โทรสาร 0 5312 1250

หรือที่ https://www.facebook.com/NARITpage/