ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเรียนรู้ฝึกทักษะ Coding & Robot การแข่งขัน Robot Unplugged และการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันนานาชาติ AI Super Track Race (WRC 2024)