การประกวดวงดนตรี การประกวดวงดนตรี “World No Tobacco Day Music Awards 2024”

เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ก าหนดให้เป็น วันงดสูบ บุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่มีต่อ สุขภาพของผู้สูบและคนใกล้ชิด การส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงเข้าใกล้บุหรี่ทุก ประเภท กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค จึงจัด การประกวดวงดนตรี “World No Tobacco Day Music Awards 2024” เป็นกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/13rHV7MtoZ8fh9LHkZlJV1Xu5tKZpp0fm


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *