ติดต่อเรา

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
  ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
 • กลุ่มอำนวยการ 043-272818 043-273774 fax 043-273774
 • กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 043-274204
 • กลุ่มนโยบายและแผน 043-274179
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 043-274036
 • กลุ่มนิเทศติดตามฯ 086-4581936
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 043-272685
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 088-065-6507)
 • กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 043-274179
 • กลุ่มกฎหมายและคดี ผู้อำนวยการกลุ่ม (099-209-7187)
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ086-4581936
 • e-mail:saraban@kkn2.go.th
 • webmaster 086-8567270 e-mail: ictkk2@gmail.com