สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดใหญ่ งานมหกรรม “เทิดไท้องค์ราชัน สานฝันทักษะอาชีพ เสริมสร้างผู้เรียนเชิงรุกปลูกจิตสํานึกความเป็นไทย” ประจําปีการศึกษา 2567

(15 กรกฎาคม 2567) นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้ […]

สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ English Proficiency และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

(9 กรกฎาคม 2567) นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อ […]

>> รับสมัครบุคคลในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 ปี 2567

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ […]

สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพิ่มพูนทานบารมี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 21 ปี

(7 กรกฎาคม 2567) นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อ […]

>> การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน […]

สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)”

(29 มิถุนายน 2567 นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้ […]