ขอความร่วมมือสถานศึกษา ตอบแบบสำรวจข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567

ขอความร่วมมือสถานศึกษา ตอบแบบสำรวจข้อมูล […]

ดีเดย์ 1 พ.ค. 67 ศธ. ขึ้นเงินเดือนครู บุคลากรฯ ข้าราชการ พร้อมจ้างภารโรงให้ทุก รร.ที่ขาด ‘สิริพงศ์’ ลั่นลดภาระครู สร้างความสุขที่จับต้องได้

30 เมษายน 2567/ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกีย […]