สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ครั้งที่ 1/2567

นายอภิชัย เสนาโยธี กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอเรื่องเพื่อทราบเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ว่า ตามที่ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยหนึ่งในนโยบายที่สำคัญ คือ นโยบายลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ผ่านโครงการ “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่ง สพฐ. ได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสอดรับกับนโยบายของ รมว.ศธ. “เรียนดี มีความสุข” โดยพัฒนาต่อยอดจากโครงการโรงเรียนคุณภาพ (349 แห่ง) เป็นโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” โดยมีแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียน 2) ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3) ด้านการบริหารจัดการ 4) ด้านการจัดการเรียนรู้และ 5) ด้านผู้เรียน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน สพป.ขอนแก่น เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ตามคำสั่งที่ 108/2567 ลงวันที่  19 เมษายน 2567 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ปีงบประมาณ 2567

สำหรับเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาได้ร่วมกันพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตามแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียน 2) ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3) ด้านการบริหารจัดการ 4) ด้านการจัดการเรียนรู้และ 5) ด้านผู้เรียน รวมถึงร่วมหารือแนวทางการจัดแสดงผลงาน หรือผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพในช่วงเดือน สิงหาคม 2567 นายอภิชัย กล่าวทิ้งท้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *