แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ 2567

📢 ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567

✅ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

👆🏻 คลิกที่นี่ https://opdc24.bitco.ltd/index.php

👆🏻 หรือสแกน QRcode

#ทุกความเห็นมีความหมาย#อำนวยความสะดวก#BetterService#OnlineSurvey67

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/share/p/uzSQXAf6EVDwMuFk